Genomförd BPH med skott, 14 månader gammal.
©Katja Uddman