http://www.chinesecrested.no/

Stormblåstens Scream Out "Honey" + Que Vivo Avokaduh "Pogo"


Que Vivo Avokaduh Chinese Crested
EECH
Que Vivo Avokaduh
Solino's Member of Mohawk Chinese Crested
CZCH, SKCH, CZJCH, YUCH, CZCCH, MNJCH Czech National Winner 2009
Solino's Member of Mohawk
Hibay Cicero Chinese Crested
Hibay Cicero
Mohawk Monster Mash Chinese Crested
AUSTCH
Mohawk Monster Mash
Mohawk Atomic Angel Chinese Crested
AUSTCH
Mohawk Atomic Angel
Mohawk Fatal Attraction Chinese Crested
AUSTCH
Mohawk Fatal Attraction
Kilfenora Manowar Chinese Crested
AUSTCH
Kilfenora Manowar
Mohawk Eyes On The Prize Chinese Crested
Mohawk Eyes On The Prize
Ishany Kisu Avokaduh Chinese Crested
ATCH, CSCH, CZCCH, CZCH, CZJCH, INTCH(FCI), MNCH, MNJCH, SKCH, SKGCH, SLOCH, YUCH TOP DOG 2008 of CCD Slovakia club .EAST CUP WINNER 2010
Ishany Kisu Avokaduh
Moonswift Swallow Indigo Chinese Crested
BIHCH, CZCCH, CZJCH, SKCH, SKJCH
Moonswift Swallow Indigo
Moonswift Painted Pony
Moonswift Long Stemmed Rose
Kikiana Kitiko od Zlate Samanty Chinese Crested
CZCCH, CZCH, SKCH, SKJCH, SLOCH
Kikiana Kitiko od Zlate Samanty
Freddie od Zlate Samanty Chinese Crested
CHCH, CZCH, CZJCH
Freddie od Zlate Samanty
Moonswift Gold Samantha Chinese Crested
CZCH, CZCCH
Moonswift Gold Samantha
StormblŚstens Scream Out Chinese Crested
BALTCH, BALTJCH, BGCH, EECH, EEJCH, FINCH, INTCH(FCI), LTCH, LTJCH, LVCH, LVJCH, ROCH, SECH BG Grand Champion, Balkan Champion
Stormblåstens Scream Out
StormblŚstens Under The Spell Chinese Crested
EECH, EEJCH, EEVCH, FINCH, LVCH, LVJCH
Stormblåstens Under The Spell
Lionheart Kross The Ridge Chinese Crested
BPIS
Lionheart Kross The Ridge
Lionheart Key To Millennium Chinese Crested
JWW-00
Lionheart Key To Millennium
Nanimo Dayzee Belle Chinese Crested
SECH
Nanimo Dayzee Belle
StormblŚstens Mooncrest Spell Chinese Crested
Stormblåstens Mooncrest Spell
Vellar Pljus Arsen Chinese Crested
BALTCH, BLRCH, EECH, FINCH, INTCH(FCI), LTCH, LTJCH, LVCH, RKFCH, RUSCH LtW-00
Vellar Pljus Arsen
StormblŚstens Mooncrest Mask Chinese Crested
EECH, FINCH VilniusJW-04
Stormblåstens Mooncrest Mask
Sunstreaker Enterprise Edition Chinese Crested
Sunstreaker Enterprise Edition
Fantastik Kashmir Bah Chinese Crested
EECH, INTCH(FCI), NUCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH
Fantastik Kashmir Bah
Moonswift Bronze Chieftain Chinese Crested
GEOCH, INTCH(FCI), RKFCH, RUSCH, RUSJCH CLUB Champion
Moonswift Bronze Chieftain
Moonswift Sparkling Dove Chinese Crested
Moonswift Sparkling Dove
Zucci Princess Royal Chinese Crested
Zucci Princess Royal
Zucci Highly Dashing
Martini Royal for Zucci Chinese Crested
Martini Royal for Zucci
Regenerate pedigree

F: 0